Tynderö Byfiber informerar

Sommaren 2016 tecknade Tynderö Byfiber ett samarbetsavtal med Zitius för att etablera en fiberinfrastruktur i Tynderö. Tynderö Byfibers medlemmar skulle erbjudas fiberanslutning och innehållstjänster över fiberanslutningen.

I Tynderö Byfibers avtal med Zitius ingick två väsentliga åtaganden för föreningen, nämligen:

  1. Att Tynderö Byfiber skulle ”marknadsföra fibern” och eftersträva att minst 356 fastighetsägare (256 fast boende och 100 fritidsboende) hade ingått ”anslutningsavtal”. I dagsläget har 550 fastighetsägare ingått anslutningsavtal.
    _________________________________
  2. Att Tynderö Byfiber ansvarade för att kontakta samtliga berörda privata markägare i Tynderö och sköta dialogen med dessa i syfte att ingå markupplåtelseavtal. Den första juli 2018 hade föreningen fullföljt sitt åtagande vad gäller markupplåtelseavtalen.

Därför vill föreningen rikta ett STORT tack till Alla som har hjälp till
med att Tynderö Byfiber har uppnått de uppsatta avtalsmålen.

Det fortsatta genomförande projektet kommer att drivas av Zitius och dess underleverantörer ETT och MEAB (grävning, blåsning, inkoppling till fastighet).
Status om projektet hittar du här på vår hemsida under fliken Entreprenören informerar.

När genomförande projektet är avslutat kommer slutbesiktning att göras av Skanova (mottagare av det fysiska nätet).

Om mark-/fastighetsägare har frågor gällande återställning under pågående projekt (exv. grävning), tas frågan upp direkt med ETT.

Övriga frågor från kunder /markägare hanteras via Zitius kundtjänst,
020-11 85 00.

Mvh / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber

Det här inlägget postades i Senaste nytt från föreningen. Bokmärk permalänken.