Rapport från årsmötet 2020-05-26

Årsmötet hölls utomhus på bygdegårdens grusplan och med endast 13 deltagare. Förstås märkligt att skriva att alla är glada att vi inte blev fler…

Stämman beslöt bl a enl § 17 att
föreningen skall avvecklas genom s.k. frivillig likvidation när uppdraget är helt slutfört,
och att § 26 i stadgarna ändras till
Upplöses föreningen skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan ”föreningslivet inom området”. Föreningens styrelse ges i uppdrag att bestämma hur fördelningen skall ske

Hela protokollet med underskrifter finner du här , sid 1 , sid 2sid 3            

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Senaste nytt från föreningen. Bokmärk permalänken.