Tynderö Byfiber informerar

Sommaren 2016 tecknade Tynderö Byfiber ett samarbetsavtal med Zitius för att etablera en fiberinfrastruktur i Tynderö. Tynderö Byfibers medlemmar skulle erbjudas fiberanslutning och innehållstjänster över fiberanslutningen.

I Tynderö Byfibers avtal med Zitius ingick två väsentliga åtaganden för föreningen, nämligen:

 1. Att Tynderö Byfiber skulle ”marknadsföra fibern” och eftersträva att minst 356 fastighetsägare (256 fast boende och 100 fritidsboende) hade ingått ”anslutningsavtal”. I dagsläget har 550 fastighetsägare ingått anslutningsavtal.
  _________________________________
 2. Att Tynderö Byfiber ansvarade för att kontakta samtliga berörda privata markägare i Tynderö och sköta dialogen med dessa i syfte att ingå markupplåtelseavtal. Den första juli 2018 hade föreningen fullföljt sitt åtagande vad gäller markupplåtelseavtalen.

Därför vill föreningen rikta ett STORT tack till Alla som har hjälp till
med att Tynderö Byfiber har uppnått de uppsatta avtalsmålen.

Det fortsatta genomförande projektet kommer att drivas av Zitius och dess underleverantörer ETT och MEAB (grävning, blåsning, inkoppling till fastighet).
Status om projektet hittar du här på vår hemsida under fliken Entreprenören informerar.

När genomförande projektet är avslutat kommer slutbesiktning att göras av Skanova (mottagare av det fysiska nätet).

Om mark-/fastighetsägare har frågor gällande återställning under pågående projekt (exv. grävning), tas frågan upp direkt med ETT.

Övriga frågor från kunder /markägare hanteras via Zitius kundtjänst,
020-11 85 00.

Mvh / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Tynderö Byfiber informerar

Medlemsavgiften för år 2018

Föreningen har inte tidigare skickat ut avisering om medl avgiften 2018 till våra medlemmar. Flera har betalt av egen kraft.
Du kan nu underlätta vår administration genom att betala 100 kr till vårt bg 300-9305
Som referens anger du medlnr eller fastighetens postadress.

Information om Medlemsavgiftens storlek
År 1 – alla betalar full medlemsavgift första året,300 kr varav 100 kr är insatskapital.
År 2,3 – på föreningsstämmor har beslutats att medlemsavgiften 2017 och 2018 nedsatts till 100 kr.

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Medlemsavgiften för år 2018

Zitius orderbekräftelse

Vi har tidigare uppgivit att under vecka 49 skulle Zitius börja med utskick av orderbekräftelse på din beställning. Dess värre är Zitius försenade med utskicken.

Vi återkopplar på hemsidan när vi får besked om ny utskicksvecka.

Utskicket sker till den e-postadress som är angiven på din beställning så håll koll. Om du inte fått någon bekräftelse eller att den är felaktig kontakta vår kassör Lars Karlsson e-post lars.karlsson@tynderofiber.se eller ring 070-514 27 72


Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Zitius orderbekräftelse

Sammanfattning informationskvällen 30 november -17

Det var ett välbesökt möte med cirka 140 personer i lokalen, som vanligt blev det ståplats för de som kom sent.

Kvällens agenda:

 • Nuläge fibernätets utbyggnad
 • Planering tidplan fortsättning
 • Fastighetsägarens förberedelser inför fiberanslutning av hus
 • Tjänsteutbud Zmarket
 • Gruppavtal för tjänster
 • Orderbekräftelse
 • Övrigt

Nuläge fibernätets utbyggnad
Grävarbeten pågick under tre veckor i november med ledläggning av kanalisationsrör för senare blåsning av fiber. Starten var vid telestationen i Stångrid för att gå mot Holmö, Kånkås och Ödesviken. För etapp 1, slutmålet för etappen är Skillinge, se kartbilden genom att klicka på text > Karta klart över Kånkås och Holmö

När tjälen gått ur backen fortsätter arbetet med att färdigställa kanalisationen för etapp 1, slutmålet för etappen är Skillinge.

Planering tidplan fortsättning
Nu under vintermånaderna pågår detaljprojektering och markfrågor för resten av Tynderö och Åstön. Huvudstråken med stamfiber kommer att förläggas efter våra större vägar, tillstånd för detta är ansökt hos Trafikverket.

Zitius har klart med tre NODer i befintliga telestationer i Skäggsta, Stångrid och Unnviken. När etapper i respektive område är klart så tänds fibern upp och abonnenten kan börja nyttja sin anslutning, tidplanen anger 30/12 2018 som slutdag när hela projektet skall var färdigt om inte några oförutsedda händelser inträffar.

Se kartbilderna, klicka på respektive text:  NOD område 1, NOD område 2, NOD område 3.


Fastighetsägarens förberedelser inför fiberanslutning av hus
Husägaren får själv ansvara för eventuella hinder som finns på tomten t.ex. Interna elledningar, vattenledningar, avlopp och andra hinder. Elledningar som tillhör EON och Skanovas teleledningar utsätts av ”Ledningskollen” vilket entreprenören ansvarar för. När de olika etapperna skall genomföras kommer att anslås på vår hemsida så håll koll där.

Fiberkäpp vid fastigheten

För att underlätta grävarbetet på tomtmark kommer det att delas ut två käppar som husägaren skall sätta ut dels där fibern skall genom väggen och där lämplig ingång på tomten skall göras. Har du hinder så markera dessa med käppar och ange vad det är som utgör hinder, du kan också rita en enkel skiss över tomtens hinder. Ange ditt telefonnummer på pinnen om du önskar kontakt med grävaren före arbetet på tomten.

I entreprenörens åtagande ingår färdig installation med fiberkonverter installerad på insidan av väggen. Resten av installationen inomhus med Wifi, Switchar och nätverk får husägaren själv stå för.


Tjänsteutbud Zmarket.se
Nu är tjänsteutbudet upplagt på Zmarket.se där du kan botanisera över alla varianter av abonnemang. Logga in med ”Timrå” i rutan för område så kommer du åt utbudet.
Länk www.zmarket.se

Gruppavtal för tjänster
Telia har ett specialavtal kallat gruppavtal som innebär Internet 100/100 Mbit, TV och telefoni. Villkor är att min 50 anmäler sitt intresse och avtalstid är fem år knutet till fastigheten. Kostnad för detta abonnemang är starkt reducerad jämfört med om du tecknar motsvarande utbud som enskild. Gruppavtal tecknas via Byfiberföreningen, närmare information om omfång och pris kommer senare.


Orderbekräftelse
Under vecka 49  kommer Zitius att börja utskick av orderbekräftelse på din beställning. Utskicken sker till den e-postadress som är angiven på din beställning så håll koll. Om du inte fått någon bekräftelse eller att den är felaktig kontakta vår Lars Karlsson e-post lars.karlsson@tynderofiber.se eller 070-514 27 72


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Sammanfattning informationskvällen 30 november -17

Grävarbetet är avslutat för i år

Grävarbeten är nu avslutade och slutstation blev vid Ödesviken på väg mot Gäddviken. Grävningen återupptas när marken tillåter det i vår.

Arbetet fortsätter under vintermånaderna med detaljprojektering och markavtal för resten av Tynderö och Åstön.


 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grävarbetet är avslutat för i år