Telias gruppavtal via föreningen

Zitius via Tony Åkerlund informerade om innehållet i gruppavtalet den 31 oktober. Cirka 20-talet medlemmar har anmält sig för gruppavtalet (finns att läsa här).

Vad är nuvarande status i ärendet ?
Styrelsen för Tynderö Byfiber har sagt JA till att medverka i Telias gruppavtal.
Vad som nu ligger på föreningen är bl.a. att dela ut utrustningen till de medlemmar som skriver på gruppavtalet. Ansvaret för – utskick gruppavtal – ta in och kontrollera gruppavtalet – beställa utrustning – leverera utrustning till utlämningsstället – ligger hos Zitius och är en Zitius intern process.

Tynderö Byfiber har efter trettondagen, efterfrågat om leveransstatus varje vecka. Dock har vi till dags dato inte fått någon information.

Tynderö Byfiber kommer att ”jaga” Zitius om aktuell information och lägga ut den på hemsidan, så fort som vi får en återkoppling.

Mvh/Tynderö Byfiber Ekonomisk förening
gm / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber
070-327 11 51

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Telias gruppavtal via föreningen

Årsmöte

Inbjudan till Tynderö Byfibers årsmöte och efterföljande informationsmöte.
Torsdagen 14 mars 2019 kl 18.30 Tynderö Bygdegård.

Varmt välkommen! /Styrelsen

Årsmöteshandlingar :
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och Balansräkning

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte

Varför ingen ny info på hemsidan?
I vart fall betr gruppavtalet

Tynderö Byfiber har begärt info från Zitius och vi har gång på gång utlovats information. Men sanningen är den att vi får inga utlovade besked!!
Informationsbrev skulle gå ut till de som anmält sig. Tydligen har inte heller det fungerat.

Positivt är ändå att vi vet att detaljplanering av återstående områden pågår.
Vi återkommer så snart vi kan

 


Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för

Tjänster i fibernätet

Här finns PDF-fil med information om tjänsterna som erbjuds när fibernätet är i drift >> Infomöte_Tjänster_181031  


 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Tjänster i fibernätet

Tynderö Byfiber informerar

Sommaren 2016 tecknade Tynderö Byfiber ett samarbetsavtal med Zitius för att etablera en fiberinfrastruktur i Tynderö. Tynderö Byfibers medlemmar skulle erbjudas fiberanslutning och innehållstjänster över fiberanslutningen.

I Tynderö Byfibers avtal med Zitius ingick två väsentliga åtaganden för föreningen, nämligen:

  1. Att Tynderö Byfiber skulle ”marknadsföra fibern” och eftersträva att minst 356 fastighetsägare (256 fast boende och 100 fritidsboende) hade ingått ”anslutningsavtal”. I dagsläget har 550 fastighetsägare ingått anslutningsavtal.
    _________________________________
  2. Att Tynderö Byfiber ansvarade för att kontakta samtliga berörda privata markägare i Tynderö och sköta dialogen med dessa i syfte att ingå markupplåtelseavtal. Den första juli 2018 hade föreningen fullföljt sitt åtagande vad gäller markupplåtelseavtalen.

Därför vill föreningen rikta ett STORT tack till Alla som har hjälp till
med att Tynderö Byfiber har uppnått de uppsatta avtalsmålen.

Det fortsatta genomförande projektet kommer att drivas av Zitius och dess underleverantörer ETT och MEAB (grävning, blåsning, inkoppling till fastighet).
Status om projektet hittar du här på vår hemsida under fliken Entreprenören informerar.

När genomförande projektet är avslutat kommer slutbesiktning att göras av Skanova (mottagare av det fysiska nätet).

Om mark-/fastighetsägare har frågor gällande återställning under pågående projekt (exv. grävning), tas frågan upp direkt med ETT.

Övriga frågor från kunder /markägare hanteras via Zitius kundtjänst,
020-11 85 00.

Mvh / Keijo Ojala
Ordförande Tynderö Byfiber

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Tynderö Byfiber informerar