Resultat av förstudien

Resultat från Förstudie Bredband Tynderö

Den 27 november presenterades resultatet från förstudien med avseende på ”teknik, ekonomi, nyckeltal, grov tidplan för framåt riktade aktiviteter” på ett stormöte i Tynderö bygdegård. Förutom presentationen  av förstudien så beslutades:

 • Att bilda en ekonomisk förening ”Tynderö Byfiber”.
 • Att genomföra en konstituerande föreningsstämma 2014-11-27.
 • Att föreslå och välja en ”första” styrelse samt att låta styrelsen föreslår föreningens stadgar.
 • Att registrera ”Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening”  hos Bolagsverket. Registreringen blev klar den 13 december 2014. Organisationsnummer: 769629-2643.
 • Att arbeta för att få in namnförslag  på de s.k. byombuden.

Presentationen följer här i två delar, Förstudie-Tynderö-Byfiber-PA4-Del-1-CutePDFoch Förstudie-Tynderö-Byfiber-PA4-Del-2-CutePDF Protokoll från konstituerande föreningsstämman hittar du här, Protokoll-vid-konstituerande-föreningsstämma-2014-11-27 Förslag till stadgar hittar du här, Stadgar-för-Tynderö-Byfiber-Ekonomisk-förening-2014-11-27-PA4

Vi saknar byombud för:

 • Grupp 5 (Gäddviken, Stångrid, Berge, Holmö)
 • Grupp 7 (Unnviken)
 • Grupp 8 (Brännsand, Oxviken, Fagersand, Sågsand)
 • Grupp 9 (Ravansböle, Kallbäcken, Rosböle, Stacke, Smedsböle)
 • Grupp 10 (Åstön)
 • Grupp 11 (Lilla Åkerö, Åkerö, Skeppshamn)
 • Grupp 12 (Sörsidan)
 • Grupp 13 Stamnätsgrupp (Skäggsta, Stångrid, Åstön, Förbindelse mot Hässjö Byfiber).

Du som är intresserad skicka ett mejl till: info@tynderofiber.se

Första ordinarie föreningsstämma (årsmöte) för Tynderö Byfiber genomförs tisdagen den 17 mars kl. 18.30 i Tynderö bygdegård. Kallelse till föreningsstämman kommer att göras via följande kanaler, hemsida, Facebook och anslag.

Kommentera