Entreprenören informerar

Lägesrapport 2020-08-14
Slangförläggning och fiberblåsning är nu i stort sett klart. Våle och Myckeläng sista ”hela” områden. Återstår kompletteringar inom tidigare områden.

Installationer till dessa och övriga kvarvarande fastigheter
Entreprenören ber oss särskilt informera om att dessa fastigheter blir anslutna innan 2020-09-31 ( många ringer och frågar är de är bortglömnda eller när blir de driftsatta)

Tynderö Byfiber har även fått en lista på alla driftsatta per 07-31. Vi stämmer nu av den listan mot de uppgifter om anslutningar som föreningen sedan tidigare har. Indirekt håller  även vi coll på att alla kommer med.

Så tänk sommaren 2020 blir detta ändå klart!

Lägesrapport 2020-07-16
Slangförläggningen är nu nere vid korsningen Vålevägen 51. Återstår ingrävningar till uppskattningsvis 5 fastigheter och vägtryckningar som fördröjts pga maskinhaveri.

Fiberblåsningen
Blåsning från skåp till fastigheter är nu nere i Våle.

Semester
Grävarna tar nu en mycket välförtjänt semestervecka (v30) mellan 20-26/7

Prognos v 31
Slangförläggning
I början av v31 slutförs två fastigheter i Skillinge (ledningsrätt) och två fastigheter längs Storvägen ( luftledning). Därefter slutförs slangförläggningen från Våle mot kvarvarande fastigheter i Myckeläng.

Fiberblåsning och installationer
Vi återkommer med informationen

 

Kort lägesrapport 2020-07-06

Slangförläggningen
Slangförläggningen längs väg 684 nu klar. I dag 07-06 är man ca 600 m ner på Vålevägen.

Fiberblåsningen
Blåsning av stamfiber och blåsning fram till abonnenter pågår. Flertalet fastighetsinstallationer ”blåsta” tom Eriks Udde.  Entreprenören informerar när även tjänster kan beställas. 15 fastigheter från Skäggsta längs med och nedanför väg 684 har nu fått besked att installation är helt klar. 

Semester
Grävarna tar en mycket välförtjänt semestervecka mellan 20-26/7

Uppgift betr ev semester för installatörerna saknas.

 

2020-06-08
Dokumentation byfiberprojekten

David Gunnarsson
Elteleteknik i Umeå AB informerar nu via vår hemsida följande

Under sommaren, med början idag den 8/6 kommer Erik Gunnarsson, min son, att åka runt i Tynderö & Hässjö till en del kunder för att göra vissa efterkontroller och dokumentera arbetet som är gjort.

Mvh David Gunnarsson

 

Hej Tynderöbor!

Tänkte meddela att under vecka 16 så har vi påbörjat schakt i Sveasand och kommer att fortsätta under vecka 17 i Skäggsta.
Det är viktigt att ni som inte fått en förprojektering gällande tomtschakt återkopplar till oss så vi kommer framåt i projektet, de flesta har varit kontaktbara men några har vi inte lyckats få tag i trots flertalet försök.
Maila tilljimmy.thoren@elteleteknik.se

Bokning av förtidsinstallation fortlöper för Märrgård och Våleområdet, planerad start för dessa är i början av Maj.
Markåterställningar i projektet kommer att påbörjas from vecka 17 och det löper på hela tiden, berörda markägare kommer att kontaktas.
Det är viktigt att ni markägare som mottagit protokoll för markåterställning återkopplar om ni inte är nöjda.

Hjälps vi åt så ror vi detta skepp i land tillslut, tack för ert tålamod och behjälplighet i dessa tider.
För kännedom så följer alla medarbetare i detta projekt folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Väl mött,
Jimmy Thorén
Projektledare
Elteleteknik i Umeå AB

Jimmy Thorén
Projektledare
Kummelvägen 13 • 90137 Umeå
  + 46 705901637
jimmy.thoren@elteleteknik.se
www.elteleteknik.se

 

2020-04-16
Grävning för återstående fiberinstallationer återupptogs på onsdag 04-15 med början i Sveasand

Vi återkommer inom kort med uppgift om aktuella grävområden kommande veckor.

Se viktig Corona info från entreprenören – under fliken HEM – till de kunder som nu är aktuella för installationer inne i huset 

OBS – Viktig info till er som ännu inte fått fiberinstallationen – SE INFO UNDER HEM

Uppdatering 2019-12-09
Fiberinstallation pågår på Sörsidan Åstön

A
Elteleteknik meddelar nu att arbete pågår dagtid, kvällar och helger. Installationerna görs av Elteleteknik och Fibnet.

Förhoppningen är att de som bekräftat skickat mejl skall få fiber installerat till nyår. Om inte så kommer installationerna löpa på i januari.


2019-09-07, här kan du åter följa hur fiberinstallationen fortlöper

Produktion v 36
Fortsatt ingrävning av fiberslang från Skäggstakorsningen längs övre vägen mot Rosböle. Blåsning av fiber och installationer till nya kunder längs sträckan Tynderö Bygdegård mot Kallbäcken.

Planerad produktion v 37
Övre vägen mot Rosböle
Fortatt ingrävning av fiberslang samt blåsning av fiber från Rosböle stn mot Rosböle.

Södra Åstön
Äntligen klart för att påbörja hängfiber mot sörsidan på Åstön. Entreprenör som skall hänga ducten är upphandlad

Produktionsstart 2019
Uppdatering 201904-10
Fiberblåsning har nu påbörjats på Åstöns sörsida till de kunder som 2018 fick fiberslang ingrävd.
När fiberblåsningen är klar räknar man med att påbörja uppsättning av luftledningen för stamfiber till södra Åstön. Beslut om ledningsrätt inväntas inom kort.

Ytterligare inomhusinstallationer , som tidigare i vinter påbörjades från Skäggsta, är för närvarande inte aktuella.

v9 påbörjas inomhus installationer med början i Skäggsta
Elteleteknik börjar då att sätta upp  konvertrar ( dosorna på fastighetens insida) och fortsätter sedan in mot Tynderö kyrka.
Samtidigt görs en skiss på hur kunderna vill ha det grävt på tomten. Detta för att förbereda så mycket som möjligt inför kommande grävning.

20190131
Än ingen uppdatering 2019 då föreningen väntar på utlovad information.

Arbetet återupptas en bit in på 2019 och då återkommer vi med en specifikation av de 292 installationer som nu är klara. Även en summering av de restarbeten som måste fixas före definitivt vinteruppehåll.

OCH ni som inte fixat betalningen av medlemsavgiften, 100 kr till bg 300-9305, gör det. Se även info under flik ”Medlem”

Här hittar du informationen från Zitius ang tjänsteutbudet och särskilt gruppavtalet

Veckorapporten v50 och plan v51
Produktion v50
Skillinge
Förläggning av fiberslang är nu klart nere i Skillinge frånsett 2 fastigheter och även klart till de fastigheter som ligger längs ”flottsundet” fram till Skillinge 698.

Stamledningen längs stora vägen
Fiberslang längs vägen är framme i höjd med röset. Där vinterstopp. Återstår 2 vägtryckningar och ingrävning till 3 fastigheter.

Fiberblåsning och installationer
Luftkabeln monterad längs vägen och fiber blåst och monterad nere i Skillinge till 7 fastigheter.
Fiberblåsning även till fastigheterna längs ”flottsundet”. Installation av återstående fastigheter på Åstöns fastlandssida ”Näset” har inte kunnat slutföras.

Totalt anslutna fastigheter i nov – 96st
Totalt anslutna i dec – 40st + 10st som tillkommer v51

Plan v51
Längs stora vägen

Vägtryckningar (2 st) och ingrävning till 3 fastigheter

Bygdegården mot Hässjö
Planerat att påbörjas må/ti

Justeringar löpande under veckan

Fiberblåsning och installationer
Installationer fortsätter. Installatörerna arbetar fram till den 20/12, Arbete som återstår återupptas efter helgerna.
______________________________________________________________

Veckorapporten v49 och plan v50
Produktion v49
Skillinge
Förläggning av fiberslang är nu klart nere i Skillinge frånsett 2 fastigheter, totalt 17 fastigheter inom Skillinge nedre.
Fiberslangförläggningen mot Våle påbörjad.

Stamledningen längs stora vägen
Fiberslang klart fram till nästa skåp

Fiberblåsning och installationer
20 installationer klara, 8 på Åstön och 12 inom Öde.

Plan v50
Skillinge – mot Våle 
(Skillinge 690-698)
Förläggningen beräknas bli klar under veckan

Bygdegården mot Hässjö
Ingen uppgift om grävstart

Fiberblåsning och installationer
Hängduct mot Skillinge klar längs vägen om vädret är ok.
Installationer påbörjas i Skillinge

Kvarvarande kunder på Åstöns fastlandssida, totalt 11 st görs klara

Lösa trådar, justeringar fortlöpande. Installatörerna arbetar fram till den 20/12
_________________________________________________________
Tack kylan som medgav att grabbarna kunde fräsa spår längs Skillinge 620-629

Info om Telias faktureringsrutin
Telia Finance tar en kreditupplysning på alla kunder inför faktureringen och du som kund får ett infobrev om att kreditupplysning inhämtats. Rutinen gäller alla så det är lugnt.
Fakturering sägs ske inom 4 v efter färdig installation.

Fråga: installationer i fritidshus/motsvarande
Alla fastighetsägare blir kontaktad per telefon när deras fastighet är redo för installation. Ang de fastigheter där man inte har möjlighet att öppna för installation så kommer man att hamna i en uppsamlingssväng till våren/sommaren men fokus kommer vara på de nya områden där vi installerar. Ofta har man någon granne eller vän med nyckel som kan öppna eller annan information betr nyckel. Allt som förenklar vår installation nu när det är dags första svängen underlättar enormt för oss
_______________________________________________________
Veckorapporten v48 och plan v49 (
utlagd 11-30)
Produktion v48
Skillinge
Förläggning av fiberslang klart ner till Skillinge området och även till bl a fastigheterna nr 621-631, totalt 11 fastigheter

Stamledningen längs stora vägen
Måndag 3/12 fortsättning längs vägen fram till nästa skåp

Fiberblåsning och installationer
Åstöns fastlandssida
Södra Åstön i stort sett klar, fortsättning med kundinstallationer på norra delen

Plan v49
Stamledning längs stora vägen

Måndag fortsättning fram till nästa skåp

Skillinge
Förläggning av fiberslang fortsätter i Skillinge nedre och även bort mot Skillinge ”västra”

Bygdegården mot Hässjö
Ingen uppgift om grävstart

Fiberblåsning och installationer
Fortsättning från Öde mot Skillinge med stam och installationer och om allt går i lås så kommer duct att börja hängas längs stora vägen
__________________________________________________________

Veckorapporten v47 och plan v48
Produktion v47
Bygdegården mot
Öde/Skilsåker
Förläggning av fiberslang klart i Öde och även till aktuella fastigheter i ”Skilsåker övre”
Stamledningen längs stora vägen nu framme vid nerfarten mot Skillinge
Återställningsarbeten utförs 11-23

Fiberblåsning och installationer
Åstöns fastlandssida mot Lilla Åkerö
Flertalet fastigheter från skåp vid sjökabelns anslutning (Nära Åstön 428) och ut mot Lilla Åkerö nu installerade

Blåsning av fiber påbörjad i Öde

Plan v48
Nedfart Skillinge- mot
Söråker
Förläggning av fiberslang längs vägen till ytterligare 2 fastigheter

Skillinge
Förläggning av fiberslang ner mot Skillinge påbörjas

Bygdegården mot Hässjö
Ingen uppgift om grävstart

Fiberblåsning och installationer
Åstöns fastlandssida – mot Näset
Fastigheter från skåp vid sjökabelns anslutning (Nära Åstön 428) och ut mot Näset påbörjas och beräknas bli klara under veckan

Blåsning av fiber fortsätter inom området Bygdegården – mot Söråker
________________________________________________

Ännu en påminnelse 2018-09-21 till de områden där grävningar pågår
Fastighetsägare colla att ni och er/era grannar verkligen har markerat var ingrävning på tomten önskas, var på fastighetens fasad ingång för montage önskas. Hinder längs sträckan??
Grävarna har alldeles för många stopp vilket naturligtvis försenar installationerna.

______________________________________________________________


Här hittar du löpande information från entreprenörena ETT och MEAB. De utför arbetet åt Zitus som är ägare av fibernätet. Föreningen bistår i nuläget med att markavtalen blir klara samt att medlemmarnas intressen tillgodoses utifrån det avtal som skrivits mellan parterna.

Vid frågor som gäller fiberdragningen kontakta Zitius kundtjänst.
Öppettider vardagar 08:00-16:30  telefon 020-11 85 00.
Från utlandet ring 46 (0)771-68 86 00. Du når dem även via hemsidan www.fibertillalla.se.

Viktig info betr installationer inne i fastigheten
Vi har jätteproblem med installationer som tar lång tid pga att många har egna idéer på hur installationen ska gå till. Så här står det i vårt ramavtal:

Arbete i byggnad
”I prissättningen ska det ingå 5 m fiberdragning  från yttervägg fram till Optouttag. Om fastighetsägaren har önskemål om ytterligare fiberdragning mer än 5 m blir det en uppgörelse mellan Entreprenören och fastighetsägaren. ” 

För installationer utöver 5m kommer vi debitera löpande timtid som vi kommer fakurera direkt mot fastighetsägaren. Minimum debitering 2st mantimmar á 569:- +moms.

_________________________________________________________
Översiktskartor över utförda eller planerade grävsträckor hittar du här som pdf-filer
Nya kartor upplagda 2018-10-12
http://tynderofiber.se/wp-content/uploads/2018/10/Bygdegård-Öde-nr-2.pdf
Bygdegården till Öde
Öde
Skilsåker-Skillinge
Skillinge
Skilsåker-Våle
Våle
Berge till Bäräng
Mällby närområde och norrut mot bl a Fagersand
Bäräng tom Unnviken_______________________________________________________

Veckorapport utlagd 2018-11-18
Produktion v46
Bygdegården mot Öde
Öde är i stort sett klart. 19 st fastigheter har fiberslang ingrävd till fastigheten.

Fiberblåsning och installationer
Blåsning av stamfiber och fiber från skåp till fastigheter har fortsatt och man är nu helt klar med blåsningen fram till bron. Installationer inne i fastigheter har fortsatt.

Plan v47
Tryckning av fiberslang
Tryckningar under väg har fortsatt på Åstöns fastlandssida.

Bygdegården mot Öde/Skilsåker
Förläggning av fiberslang slutförs i Öde och fortsätter sedan i Skilsåker

Återställningsarbeten/reparationer utförs

Bygdegården mot Hässjö
Elutsättning beställd. Ingen uppgift om grävstart.

Fiberblåsning och installationer
Denna vecka är det totalt 3 team som huvudsakligen blåser och installerar inom Åstöns fastlandsområde.  _____________________________________________________________
Veckorapport utlagd 2018-11-10
Produktion v45
Bygdegården mot Öde
Påbörjades 11-01 och fiberslang längs vägen nu framme i Öde. Stora problem med vägtryckningen vid fd prästgården. 6 fastigheter har fiberslang ingrävd till fastighet

Fiberblåsning och installationer
Blåsning av stamfiber och fiber från skåp till fastigheter har fortsatt och man är nu klar med blåsningen fram till bron. Installationer inne i fastigheter har fortsatt. Totalt är 167 fastigheter färdiginstallerade.

Plan v46
Tryckning av fiberslang
Tryckningar har fortsatt på Åstöns fastlandssida mellan bron – Lilla Åkerö. Återstår 2 vägtryckningar.
Bygdegården mot Öde
Förläggning av fiberslang fortsätter i Öde med närområden

Bygdegården mot Hässjö
Elutsättning beställd

Fiberblåsning och installationer
Signal till Åstön svetsas i stationen Unnviken
Fortsatt blåsning av fiber från skåp till fastigheter på Åstöns fastlandssida
Till uppgift inom vilket/vilka områden där installationer i fastighet är aktuellt återkommer vi inom kort.
Från v 47 kommer ytterligare ett team för blåsning och installationer inne i fastigheter
_____________________________________________________________

Veckorapport utlagd 2018-11-05
Produktion v44
Södra Åstön
Ingrävning av fiberslang på södra Åstön har inte kunnat fullföljas som planerat.
Förhandlingar med en markägare om markavtal har strandat varför arbetet inte kan slutföras i höst som planerat. 

Bygdegården mot Öde
Påbörjades 11-01.

Fiberblåsning
Blåsning av stamfiber och fiber från skåp till fastigheter har fortsatt.

Plan v45
Tryckning av fiberslang
En övergång nära ”Hyddan”
En tryckning utförs innan tryckningar återupptas på Åstöns fastlandssida

Åstöns fastlandssida
Tryckningar återupptas och pågår hela veckan

Bygdegården mot Öde
Förläggning av fiberslang fortsätter mot Öde , Skilsåker

Bygdegården mot Hässjö
Ingen uppgift

Fiberblåsning och installationer 
Blåsning av stamfiber och fiber från skåp till fastigheter och installationer inne i fastighet bl a i  Bryttmor, Bäräng.
_____________________________________________________________
Inbjudan till Tynderö Byfibers medlems-/informationsmöte

Onsdagen 31 oktober 2018 kl 18.30.
Plats: Tynderö bygdegård.

Program:

  1. Välkommen
  2. Tillbakablick av 2018-års aktiviteter, Avtalet med Zitius, Tynderö Byfibers åtaganden och avslut
  3. Nuläge fibernätet inkluderande markavtal
  4. Tynderö Byfibers roll som ”spindeln i nätet” och med återkoppling till medlemmarna vad gäller entreprenörens planering och genomförande av grävarbetet, fiberblåsning, m.m. 
  1. Gruppavtal
    – Det öppna nätet där man beställer tjänster via zmarket.se
    – Telias gruppavtal via förening