Kategoriarkiv: Uncategorized

Grävarbetet är avslutat för i år

Grävarbeten är nu avslutade och slutstation blev vid Ödesviken på väg mot Gäddviken. Grävningen återupptas när marken tillåter det i vår. Arbetet fortsätter under vintermånaderna med detaljprojektering och markavtal för resten av Tynderö och Åstön.  

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Grävarbetet är avslutat för i år

Utförande, kvalitetssäkring, dokumentation och garantier vad gäller Hässjös och Tynderös fiberprojekt och fibernät

Utförandet sker enligt ”Robust fibers Anvisningar för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät” samt ”Skanovas kravspecifikation för kanalisation”. (Dokumenten hittar du här >>) Grävdjup och fyllningshöjd är kopplat till markanvändning enligt: Fyllningshöjd är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och markytan. Följande avstånd gäller: … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utförande, kvalitetssäkring, dokumentation och garantier vad gäller Hässjös och Tynderös fiberprojekt och fibernät

Bra fibernät kräver ”bra” markavtal.

Vi står mitt i den största och viktigaste infrastruktursatsningen på landsbygden sedan elnätet byggdes ut. Fibernäten rullas ut i snabb takt över landet. I ivern att hitta enkla och snabba (ibland ogenomtänkta) lösningar får man dock inte slarva med avtalen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bra fibernät kräver ”bra” markavtal.

På gång etapp 1

Utsättning av befintligt el och telenät pågår för etapp 1 inför grävaktiviteter som påbörjas när markavtalen är påskrivna. Om inte avtalen blir accepterade kan delar av området behöva omprojekteras eller bli underlag för Lantmäteriförrättning och begäran om ledningsrätt. De markeringar … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för På gång etapp 1

Karta över etapp 1 samt markavtal

Snart lämnar projekteringen skrivbordet och blir verklighet! Efter att grävtillstånd och markägaravtal har erhållits från berörda markägare drar hela projektet igång. Först ut är sträckan från Stångrid mot Holmö (Etapp 1:1). Här finns Markavtalet i Worddokument samt Karta etapp 1 översikt PDF-fil  att … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Karta över etapp 1 samt markavtal