Byanätsgrupper

Reviderad arbetsplan för områdesindelning juni -16

Arbetsområde 1
Byar: Gasabäck och Skäggsta
7400 m grävning
4 skåp
49 hus

Arbetsområde 2
Byar: Märrgård och Myckeläng
6900 m grävning
5 skåp
99 hus

Arbetsområde 3
Byar: Våle, Skilsåker, Gäddviken och Hälletorp
7160 m grävning
11 skåp
151 hus

Arbetsområde 4
Byar: Öde, Svedje, Prästbol, Stångrid,
Del av Berge, Ängesland och Holmö
10650 m grävning
8 skåp
103 hus

Arbetsområde 5
Byar: Mällby, Ava, Bryttmor, Bäräng, Unnviken,
Brännsand, Oxviken, Fagersand, Sågsand, Pikudden
12300 m grävning
13 skåp
190 hus

Arbetsområde 6
Byar: Hela Åstön
9500 m grävning
13 skåp
179 hus

Arbetsområde 7
Byar: Ravansböle (del av Berge), Kallbäcken, Rosböle,
Stacke, Smedsböle samt NODER och stam
15900 m grävning
5 skåp
35 hus

Kommentera