Dokumentation av byfiberprojekten

David Gunnarsson
Elteleteknik i Umeå AB informerar nu via vår hemsida följande

Under sommaren, med början idag den 8/6 kommer Erik Gunnarsson, min son, att åka runt i Tynderö & Hässjö till en del kunder för att göra vissa efterkontroller och dokumentera arbetet som är gjort.

Mvh David Gunnarsson

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Dokumentation av byfiberprojekten

Rapport från årsmötet 2020-05-26

Årsmötet hölls utomhus på bygdegårdens grusplan och med endast 13 deltagare. Förstås märkligt att skriva att alla är glada att vi inte blev fler…

Stämman beslöt bl a enl § 17 att
föreningen skall avvecklas genom s.k. frivillig likvidation när uppdraget är helt slutfört,
och att § 26 i stadgarna ändras till
Upplöses föreningen skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan ”föreningslivet inom området”. Föreningens styrelse ges i uppdrag att bestämma hur fördelningen skall ske

Hela protokollet med underskrifter finner du här , sid 1 , sid 2sid 3            

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Rapport från årsmötet 2020-05-26

Statusuppdatering v22/23

Under V.22 har vi installerat ett antal kunder som haft kabel på vägg en tid men det är fortsatt problem att få tag i slutkunder. Pga detta så kommer vi börja svetsa fasadboxar och bygga nätet bakifrån, detta betyder inte att kunderna kan ansluta sig men de är ett steg i rätt riktning.

*ALLA kunder kommer att få brev och/eller sms när de kan koppla upp sig*

Vi saknar fortfarande viktiga vägtryckningar efter Tynderövägen för att nätet skall sitta ihop, vår krockade TMA bil är på plats så arbetet med vägtryckningar pågår för fullt.

Mvh /Jimmy Thorén

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Statusuppdatering v22/23

Projektledarens rapport 2020-05-18

Vi saknar vägtryckningar efter Tynderövägen som påbörjats 05-18, när dessa är klara påbörjas kabelblåsning. Samtliga schaktade kunder tom Märrgård är blåsta men vi saknar stamfiber hela vägen från Rosböle Station.

Materialet till hängfibern ner till Sveasand är beställt och kommer att påbörjas såfort vägen torkat upp så vi kan stå med skylift och montera.

De som inte fått fiberanslutning i passerade områden kommer att prioriteras tills att grävarna är klara med kompletta stråk, dvs strökunder runt om i projektet kommer att anslutas.

Vägåterställning påbörjad 05-18 på Sörsidan Åstön

Förra veckan träffade vi Våle VF och gick igenom planerat schakt för området.
Återställningar av schaktade vägar under 2020 kommer att göras när marken torkat upp ordentligt

Jimmy Thorén
Projektledare

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Projektledarens rapport 2020-05-18

Inbjudan till Tynderö Byfibers årsmöte 2020

Tid: Tisdagen 26 maj 2020 kl 18.30
Plats: Tynderö Bygdegård

Förutom sedvanliga årsmötesfrågor, så kommer styrelsen att lägga fram förslag att föreningen avvecklas genom s.k. frivillig likvidation, när fiberprojektet är slutfört.

Dagordning

Förslag till likvidation av föreningen

Frågestund

Välkommen

OBS! Vi planerar att hålla årsmötet utomhus. Vi räknar även med ganska få deltagare, kanske kring 20-30. Knappast fler och inte heller i närheten av ”50” gränsen. 

 

 

 

Publicerat i Senaste nytt från föreningen | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till Tynderö Byfibers årsmöte 2020